เรื่องเศรษกิจพอเพียง

ความพอเพียง หมายถึง 

1.ความพอประมาณ

2.ความมีเหตุผล

3.ความซื่อสัตย์สุจริต 

4.ความเพียร

มีสติปัญญาและความรอบคอบ  

เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทอง คือ ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย เช่นทำไร่

ทำสวน เลี้ยงสัตว์

ปลูกผักนั้นคือแนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  • ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้

  • ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีพ

  • ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต

  • ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกิน คือทุนทางสังคม

เศรฐกิจพอเพียง

คือ การดำรงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม่

คือ หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตไทย

จะทำให้ชาติบ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในที่สุด

Advertisements

~ โดย note8949 บน ธันวาคม 28, 2007.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: